Nov 14, 2012

YSL Inspired Velvet Chain NecklaceYSL Inspired Gold Plated Velvet Chain Necklace Available at Etsy, Atolye & Lunapark Shop.

ph: Tumblr